Onze praktijk is aangesloten bij dyslexienetwerk Pento. Het netwerk richt zich op onderzoek en behandeling van kinderen met ernstige dyslexie die in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling. Jolande is onze dyslexiebehandelaar en werkt samen met orthopedagogen die aangesloten zijn bij Pento.

logo-pento-300x220

  • Jolande Hartendorp - Cupido
  • +31611719802 
  • jolande@logopedieterschelling.nl 

Mijn naam is Jolande Hartendorp – Cupido. Al van jongs af aan heb ik een grote liefde voor taal, spraak en lezen. De studie Logopedie was dan ook een logisch besluit en het bleek een goede keuze te zijn. Na het afronden van mijn opleiding in 2012, ben ik als logopedist bij een praktijk voor logopedie, dyslexie en leesproblemen in Sneek gaan werken. In deze praktijk heb ik drie jaar gewerkt.

In 2015 zijn we gestart met de logopediepraktijk op de eilanden, Terschelling en Vlieland.

In 2017 ben ik afgestudeerd als taal- en dyslexiespecialist (Master Educational Needs). Tijdens deze studie heb ik veel kennis opgedaan met betrekking tot het leesproces en leesproblematiek. Ik ben hierdoor alert op mogelijke leesproblemen bij kinderen en kan passende hulp bieden.
Een paar jaar geleden heb ik mij gespecialiseerd in Oromyofunctionele Therapie (OMFT, logopedie en tandheelkunde) middels een cursus. OMFT is een oefentherapie die ingezet kan worden bij foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen en slissen. Daarnaast heb ik onlangs een cursus gevolgd op het gebied van stemproblemen bij volwassenen.
Het werken met zowel kinderen als volwassenen en de uiteenlopende hulpvragen maakt mijn werk heel veelzijdig, dit spreekt mij enorm aan. Geen dag is hetzelfde! Tijdens een behandeling probeer ik zo goed mogelijk in te spelen op de interesses en behoeften van mijn cliënt. Ik streef naar het creëren van een veilige omgeving, waar fouten gemaakt mogen worden en waar een ieder zich op zijn gemak voelt.

  • Sandra het Lam
  • +31611719802 
  • info@logopedieterschelling.nl 
Mijn naam is Sandra het Lam. Sinds eind 2021 woon ik met mijn vriend op Vlieland en verzorg ik de logopedie op het eiland. Daarnaast werk ik ook aan de vaste wal in een logopediepraktijk.
In 2019 ben ik afgestudeerd als logopedist, waarna ik de master Taal- en Spraakpathologie afgerond heb. Tijdens stages en werk heb ik ervaring opgedaan met diverse doelgroepen: van volwassenen met hersenletsel tot kinderen met spraak en/of taalproblemen. Ik heb gewerkt op scholen, in een ziekenhuis en in de praktijk. Sinds vorig jaar behandel ik ook dyslexie.
Het werk als logopedist is erg afwisselend en uitdagend. Ik streef er naar om mijn behandelingen zo goed mogelijk af te stemmen op de cliënt en samen tot mooie resultaten te komen.
In mijn vrije tijd speel ik saxofoon, lees ik graag en maak ik mooie wandelingen.

Wat is logopedie?
Het woord logopedie is een samentrekking van de Griekse woorden ‘logos’ (woord/ taal) en ‘pedia’ (opvoeding). De logopedist houdt zich bezig met het behandelen van stoornissen op het gebied van communicatie. Dit, in de breedste zin van het woord.

Wanneer is logopedie nodig?
Bij ons kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht wanneer er problemen zijn op het gebied van:
– spraak
– taal
– stem
– gehoor
– mondgewoonten/ mondmotoriek
– slikken.

Geen enkele klacht is gelijk en per persoon kan een klacht anders ervaren worden. Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht zal logopedische behandeling ingezet worden.

Wat doet een logopedist? Binnen de praktijk onderzoeken en behandelen we zowel kinderen als volwassenen. Na signalering door onder andere de cliënt zelf, zijn omgeving, een leerkracht, een tandarts, orthodontist of audiologisch centrum kan de cliënt bijvoorbeeld via een huisarts of medisch specialist doorverwezen worden naar de logopedist. De cliënt meldt zich telefonisch of per e-mail aan bij de logopedist. Na aanmelding zal er zo spoedig mogelijk een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek en onderzoek, waarna zo nodig behandeling zal plaatsvinden. Op verzoek geeft de logopedist naast individuele behandeling ook voorlichting over uiteenlopende logopedische onderwerpen.

Meer weten? Kijk op www.logopedie.nl

Wij zijn lid van de NVLF, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. De NVLF is de beroepsvereniging van en voor logopedisten.

Wij staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg wordt steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici uitkomst door het individueel keurmerk. Om onze kwaliteit te waarborgen volgen wij bij- en nascholingen.

NFL                            KP

 

Het maken van een afspraak kan telefonisch of via het aanmeldformulier op de site.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 u tot 17.00 u.

 

Bij het eerste bezoek verzoeken wij u mee te nemen:
– de verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist, tandarts, orthodontist of
Audiologisch Centrum
– een geldig legitimatiebewijs
– het pasje van uw zorgverzekeraar

OPENINGSTIJDEN
Ma: 08.30 u – 17.00 u (Vlieland)
Di: 08.30 u – 17.00 u
Wo: 08.30 u – 17.00 u
Do: 08.30 u – 17.00 u

 

 

 


Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoon nummer

Onderwerp

Uw bericht

Vergoeding

Logopedie valt onder de basisverzekering. Dit betekent dat de logopedie in de meeste gevallen volledig wordt vergoed. De declaraties van de behandelingen worden direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Volwassenen (vanaf 18 jaar) dienen rekening te houden met het eigen risico.
Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Afmelden kan telefonisch. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed en worden daarom bij u in rekening gebracht. Het tarief voor de niet nagekomen afspraak bedraagt het verzuimtarief (zie tarieven).

Tarieven NZA (Nederlandse Zorgautoriteit)*

PER REGULIERE INDIVIDUELE BEHANDELING 25 min   € 40,53
ANAMNESE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING                  € 81,06
EENMALIG SPECIFIEK ONDERZOEK                                       € 81,06
UITTOESLAG bij behandeling aan huis/ in instelling              € 22,99

VERZUIMTARIEF                                                                            € 33,39

* De NZA tarieven zijn de tarieven die een logopedist maximaal in rekening mag brengen. Zorgverzekeraars betalen logopedisten gemiddeld 20 % tot 25 % minder uit. De praktijk is hiermee akkoord gegaan.

Onze logopediepraktijk hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. In onderstaand document kunt u lezen hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan en welke gegevens er verzameld worden wanneer u* in logopedische behandeling bent.

*Of uw partner/ zoon/ dochter

Privacyverklaring 2018

Recente Tweets